ជាតិ

កម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលទាំង១៤ នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកមេមត់ ចុះទៅតាមខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរក្សាការផ្សាភ្ជាប់ការងារទំនាក់ទំនង និងបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាល