ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៩ ខែមិថុនា ២០១៧
  • ក្រោមមេនុយ

សម្រាប់កូនអ្នកទីក្រុង មិនដែលស្គាល់ ផ្លែឈើព្រៃស្រុកយើង ផ្លែនេះគេហៅ ផ្លែអ្វី ??

5 months ago     480     អ៊ុងនី

-វាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់ មានលក់នៅខាងត្បូង បា្រសាទប្រែរូប ខេត្តសៀមរាប ផ្លែ​នេះ​គេហៅ​ផ្លែ​(ជើងចាប) ( ១ចង្កោម=២០០០៛ ) ជួយចែកគ្នាមើលស្គាល់ផង!