ថ្ងៃសុក្រ ទី ២១ ខែកក្កដា ២០១៧

ឯកឧត្តម យន្ត មីន ប្រាប់ផែនការដីទាំង៥៥ហិចតា នៅក្បាលឆាយ

2 months ago     699     កូននាគខ្មៅ

ខេត្តព្រះសីហនុ% សូមស្តាប់ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ និយាយអំពីរឿងដី ៥៥ហិចតា នៅតំបន់ក្បាលឆាយ សង្កាត់លេខ១ កាលពីរសៀល ១៧ខែ៥ឆ្នាំ២០១៧ បន្ទាប់ពីការចាប់ឆ្នោតទទួលដី ជាអំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែបានរៀបចំឡើងដោយអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ។