ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៩ ខែមិថុនា ២០១៧
  • ក្រោមមេនុយ

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចបញ្ឈប់ការដាក់សំឡេងរោទ៍តាមទូរស័ព្ទ ថា«គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជា ជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ កុំច្រឡំ» របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល

3 months ago     74     ធីតា