ថ្ងៃសុក្រ ទី ២១ ខែកក្កដា ២០១៧

សម្ភារ​ប្រភេទ RTG (Rubber Tyred Gantry Cranes) ចំនួន ០៤ គ្រឿង បាននាំ​មកដល់​កំពង់ផែ​

6 months ago     236     អ៊ង នី

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ កំពង់ផែ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​បាន​នាំចូល​គ្រឿងចក្រលើកដាក់កុងតេន័រធុនធ្ងន់ប្រភេទ RTG (Rubber Tyred Gantry Cranes) ចំនួន ០៤ គ្រឿង មកដល់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុតាមការគ្រោងទុកហើយកាលពីថ្ងៃទី១៩ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លង​ទៅ​ថ្មី​ៗ​នេះ​ ដើម្បី​បន្តបង្កើនផលិតភាព ប្រសិទ្ធិភាពនៃការងារ ប្រតិបត្តិការ និងដើម្បីអោយអតិថិជនអាចទុកចិត្តបានពីសេវាកម្មរបស់ កសស នោះ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានធ្វើការបញ្ជាទិញ QC (Quay Gantry Crane) ចំនួន ២គ្រឿង និង RTG (Rubber Tyred Gantry Cranes) ចំនួន ៩គ្រឿង បន្ថែមទៀត៕