រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយស្ដីពីការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឫសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ...

p1a7mbeqra1t46mpp1a6e36i1v4d6

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយស្ដីពីការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឫសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យរវាងឪពុក-ម្ដាយបង្កើតនិងកូនបង្កើត រវាងប្ដីនិងប្រពន្ធ និង រវាងយាយ-តាបង្កើតនិងចៅបង្កើត

សូមអាននូវសេចក្តីប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមនេះ

cf80f3fb98ecfb6048e52a86311ef6d5 cf80f3fb98ecfb6048e52a86311ef6d5.jpg82b78117b12dc3b8f9408bb1c8752ad3

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ពេញនិយមប្រចាំសប្តាហ៍

ចំនួនអ្នកទស្សនា

ថ្ងៃនេះ​ 14316 នាក់

ម្សិលមិញ 20180 នាក់

សរុប 10090831 នាក់