ការអនុម័តកំណែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មីនេះគឺWindows 8.10

ការអនុម័តកំណែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មីនេះគឺមិនមែនតែងតែស្ទាត់ជំនាញ។ ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានជួបការលំបាកកាលពីមុនដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនដើម្បីឱ្យប្រសើរឡើង។ ដូចដែលបានបង្ហាញខាងលើតារាង, Windows 8 និង 8.1 មានជីវិតវដ្តខ្លីហើយមិនដែលឈានដល់ចំណុចកំពូលខាងលើ 20 ភាគរយនៃការប្រើប្រាស់នសហរដ្ឋអាមេរិក។

018f36b9-53b1-48b9-ab6d-cf3a35555786ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការនេះក្រុមហ៊ុន Microsoft បានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការមួយបន្ទាប់ពីសេចក្តីណែនាំរបស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើ Windows មុនដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងការចំណាយបន្ថែមទៀតទេ។

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ពេញនិយមប្រចាំសប្តាហ៍

ចំនួនអ្នកទស្សនា

ថ្ងៃនេះ​ 14302 នាក់

ម្សិលមិញ 20180 នាក់

សរុប 10090817 នាក់