ជាតិ

ក្រុងព្រះសីហនុបើចឹងមែនវីធំហើយ!ប្រឹងលុបបឹងទឹកសាបព្រែកទប់ ​កំពុង​លប់​ទាំងយប់​ទាំងថ្ងៃ តែខណ:រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញ ចរាចរ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ ជួប​អភូតហេតុ​​អត់ទឹក​